top of page

-Er det galt eller genialt?

Iværksætterservice

Iværksætterservice - lad Revisionscentret hjælpe - se mere på www.revisor.dk
"...vigtigst af alt skal du planlægge, hvordan du vil virkeliggøre din ide"

 

Iværksætterservice

 

Den gode idé kan føre langt, men kræver hårdt arbejde, hvis den skal udvikles til et konkret og kommercielt produkt.

 

De fleste iværksættere opdager før eller siden, at vejen fra idé til succesrigt firma er brolagt med vanskeligheder fra første færd.

 

Fase 1: Fra idé til virkelighed

Du har fået en god ide. For at komme godt fra start må du planlægge rigtigt fra første færd. Du skal udvikle en forretningsplan og en vækststrategi. Rejse kapital og administrere likviditeten. Udvikle og beskytte relationer. Og vigtigst af alt skal du planlægge, hvordan du vil virkeliggøre din ide. Vores specialister hjælper din virksomhed i gang.    

 

Fase 2: Hutig vækst

Har du fase 1 på plads, er tiden kommet til at rette fokus på sikringen af den videre vækst? Hvordan fastholder du de dygtige medarbejdere? Hvordan sikrer du kapital til vækst? Lad vores specialister hjælpe dig med at besvare de mange spørgsmål.    

 

Fase 3: Førende på markedet

Hvordan sikrer du fortsat at være på forkant? Det handler primært om at kunne udnytte ressourcerne effektivt: dine medarbejdere og finansielle midler. Vil det være mest effektivt at outsource? Er der nye kapitalmarkeder? Bliver virksomhedens omdømme beskyttet og forbedret godt nok? Er videnkapitalen beskyttet? Du har nået en ledende position på markedet. Vi hjælper dig med at blive dér.

 

Fase 4: Fastholdelse/fornyelse

Din virksomheds markedsledende position er nu fastetableret. Men hvordan sikrer du markedsandelen og den fortsatte udvikling? Fortsat innovation, identifikation og udvikling af nye styrkepositioner er nøgleord. Det er tid til at revurdere kontroller, processer og kapitalstruktur. Styre forretningsportefølje og ledelsesudvikling. Hvad er den nye strategi? Vores specialister hjælper dig med at tænke disse spørgsmål igennem og har fokus rettet på de løsninger, der vil fastholde din virksomhed som den ledende på markedet.

 

Vores kompetence og ekspertise

Revisionscentret's ekspertise i forbindelse med opstart af egen virksomhed eller overtagelse af en eksisterende omfatter blandt andet rådgivning ved udarbejdelse af forretningsplaner, valg af selskabsstruktur, udarbejdelse af budgetter samt bistand med fremskaffelse af finansiering.

 

Vi kan bistå med at tilrettelægge en hensigtsmæssig kontoplan, der sikrer umiddelbar sammenhæng mellem virksomhedens bogføring, ledelsesrapportering, årsregnskab og budget samt overholder myndighedernes krav til et moms- og skatteregnskab.

 

Revisionscentret kan bistå med at foretage de nødvendige offentlige registreringer ved opstart af virksomhed, herunder moms, told, kildeskat med mere.

 

 

bottom of page