top of page

-Hvad er vigtigt og hvad er optimalt for dig?

Ejerskifte

Ejerskifte - lad Revisionscentret hjælpe - se mere på www.revisor.dk
"Virksomhedsoverdragelse
kræver under alle omstændigheder et særdeles godt kendskab til virksomheden..."

Ejerskifte

 

Der er også brug for assistance, når man skal vurdere en virksomhed, man har tænkt sig at købe.

 

Er alle relevante informationer til stede?

Er forudsætningerne rigtige?

Er konsekvensberegningerne tilstrækkelige? 

 

Det samme er tilfældet, når indehaveren af virksomheden ønsker at sælge sit livsværk – eller når en kreds af aktionærer ønsker at sælge.

 

Det kan også tænkes, at virksomheden skal sælges til den næste generation. Måske skal næste generation sikres at kunne fortsætte virksomheden ved et uventet dødsfald. 

 

Virksomhedsoverdragelse kræver under alle omstændigheder et særdeles godt kendskab til virksomheden, dens marked og produkter, forretningsgrundlag, nøglepersoner, bogholderi og økonomi.

 

Samtidig kræver rådgivningen også indgående kendskab til selskabsret, skatteret og arve- og gaveafgiftsregler. 

 

Vi er som virksomhedens rådgivere i besiddelse af dette.

 

bottom of page