top of page

-Lad dog os klare alle tallene.

Bogføringsassistance

Bogføringsassistance - lad Revisionscentret hjælpe - se mere på www.revisor.dk
"Ved at overlade bogføringen til os, skabes der overblik over virksomhedens øjeblikkelige økonomi..."

 

Bogføringsassistance

 

Mange mindre og mellemstore danske virksomheder har ikke egen bogholderifunktion. Nogle fører selv en kasserapport over løbende ind- og udbetalinger samt udskriver fakturaer.

 

Vi er specialister i korrekt og hurtig edb-bogføring på baggrund af de oplysninger, vi får fra vore bogføringskunder.

 

Ved at overlade bogføringen til os, skabes der overblik over virksomhedens øjeblikkelige økonomi i form af perioderegnskaber.

 

Bogføringen foretages enten direkte i virksomheden eller hos os - præcis efter kundens ønske.

 

Indberetning til offentlige myndigheder

Udarbejdelse af eget bogholderi kræver i dag et indgående kendskab til;

  • danske og europæiske momsregler, 

  • A-skat,

  • arbejdsmarkedsbidrag,

  • lønsumsafgift,

  • grønne afgifter,

  • refusionsordninger og meget andet.

 

Indberetning af disse oplysninger til offentlige myndigheder kan trygt overlades til os – så vore kunder kan koncentrere sig om at drive deres virksomhed.

 

Opstart af eget bogholderi

Skulle vore kunder få lyst til selv at prøve kræfter med eget bogholderi, kan vi hjælpe med opstart af bogholderiet herunder anskaffelse af edb samt give gode råd og vejledning ved bogføring af de daglige transaktioner i tiden efter.

bottom of page